แนะนำ เว็บไซต์

แนะนำ เว็บไซต์

บุญประทานคลินิกเวชกรรม

บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป

ตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะ อัลตร้าซาวด์ เอกซเรย์ ฉีดวัคซีน

ให้คำปรึกษา แนะนำด้านสุขภาพโดยบุคลากรทางการแพทย์

ให้บริการที่มีคุณภาพสูง โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสำคัญ เน้นคุณภาพที่เหนือกว่ามาตรฐานและการบริการพยาบาลด้วยเครือข่ายที่ทรงประสิทธิภาพ และจิตสำนึกของการทำงาน บริการเป็นทีมพร้อมทำการปรับองค์กรให้ก้าวทันกระแสยุคใหม่

เวลาทำการ

เปิดทำการทุกวัน

จันทร์ – อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 21.00 น.

E-mail : ksy23459@gmail.com

374e6b816c6a9ed178f9a40f3cd3ccc4