คลินิก เครือข่าย

คลินิกเครือข่าย

1. บุญประทานคลินิกเวชกรรม สาขาสยามอีสเทิร์น ( สำนักงานใหญ่ )

โทรศัพท์ :  095-715 4101

2. บุญประทานคลินิกเวชกรรม สาขาแอลจี

โทรศัพท์ :  094-097 4409

3. บุญประทานคลินิกเวชกรรม สาขานิคมอุตสาหกรรม ซอย13

โทรศัพท์ : 095-636-5051

4. บุญประทานคลินิกเวชกรรม สาขาบุญนคร

โทรศัพท์ :  082-202 0699 , 064-687 2061

5. บุญประทานคลินิกเวชกรรม สาขาเครือสหพัฒน์

โทรศัพท์ :  096-220 4144

6. บุญประทานคลินิกเวชกรรม สาขาเดอะวัน

โทรศัพท์ :  097-357 3288