สิทธิพิเศษ

สิทธิพิเศษ / Special offer

  • – ใช้บัตรประกันกลุ่มไม่ต้องสำรองจ่าย
  • – บริษัทเคเอสเค ประกันภัย ประเทศไทยจำกัด (มหาชน)
  • – ใบรับรองแพทย์ ตรวจสุขภาพพนักงาน
  • – ตรวจโปรแกรม Check up
  • – ตรวจรักษาพนักงาน

** มาเป็นกลุ่มหรือองค์กร สามารถติดต่อขอรับสิทธิพิเศษได้ที่…

โทรศัพท์ 089-5715401 บุญประทานคลินิกเวชกรรม ( สำนักงานใหญ่ )