บริการของเรา

การบริการของเรา / Service and Treatments

t

อัตราค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้น

การบริการ
ราคา
ค่าตรวจรักษา 250 บาท
ใบรับรองแพทย์สมัครงาน /ใบขับขี 100 บาท
ค่ายารับประทานเริ่มต้นที่ 200 บาท
ค่ายาฉีดเริ่มต้นที่ 180 บาท
ค่าทำแผลเริ่มต้นที่ 200 บาท
ค่าเย็บแผล ค่าเปิด Set 200 + เข็มละ 50 บาท
น้ำเกลือขวดเล็ก (500 ซีซี ) 1,000 บาท
น้ำเกลือขวดใหญ่ (1000 ซีซี ) 1,200 บาท
กลูโคส 350 บาท
กลูโคส+ วิตามิน 500 บาท

วัคซีน

                                                              การบริการ
                                                           ราคา
บาดทะยัก ( Tettanus)                                                   200 บาท (0,1,6 )
พิษสุนัขบ้า ( rabies ,PCEC)                                                   650 บาท ( 0,3,7,14,30)
ตับอักเสบบี (HBV ผู้ใหญ่ )                                                   800 บาท ( 0,1,6 )

อัตราส่งตรวจเลือดและปัสาวะ

การบริการ
ราคา
กรุ๊ปเลือด (ABO ) 150 บาท
ระดับน้ำตาลในเลือด 150 บาท
ตรวจการตั้งครรภ์ 200 บาท
ตรวจสารเสพติด 200 บาท
กามโรค (VDRL ) 150 บาท
ตรวจ HIV 400 บาท
มะเร็งปากมดลูก 1,100 บาท
ตรวจปัสสาวะ 120 บาท
ตรวจการทำงานของตับ 700 บาท
ตรวจการทำงานของไต 300 บาท
โรคเก๊าท์ 150 บาท
ตรวจไขมันในเลือด 600 บาท
ตรวจไวรัสตับอักเสบบี 980 บาท
ตรวจไธรอยด์ (คอพอก ) 1,150 บาท
ตรวจโลหิตจาง 150 บาท
ตรวจธาลัสซีเมีย 790 บาท